Rødovre FC 3. Hold
Profiler
AF
Albert Filipsen
CJ
Carsten Jers
File
Henrik Hansen
File
Jacob Pedersen
JM
Jesper Morsing
JA
Joacim Andersson
MH
Magnus Hansen
File
Martin Filipsen
File
Morten Petersen
NM
Nicklas Madsen
File
Søren Madsen
File
Theis Plato
KS
Kenneth Svendsen
File
Martin Rosenkrantz
MW
Martin Westergaard